Vi er behjælpelige med alle slags plejeopgaver på din motorbåd

Bådgaragen tilbyder almindelige vedligeholdelsesopgaver på bådene, der som hovedregel udføres mens de står opmagasineret i hallen.

Det aftales ved ankomst og der laves en faktura på hver båd med samlet pris, arbejde der skal udføres samt hvornår det er aftalt at arbejdet senest skal være færdiggjort.

Se en komplet liste over ydelser nedenfor.

 • Rengøring ved optagning

  Vi klarer diverse rengøring ved optagning

 • Pleje ved optagning

  Vi klarer diverse plejeopgaver efter optagning

 • Pleje ved søsætning

  Vi klarer diverse plejeopgaver inden søsætning

Vi er behjælpelige med alle slags plejeopgaver på din motorbåd

Bådgaragen tilbyder almindelige vedligeholdelsesopgaver på bådene, der som hovedregel udføres mens de står opmagasineret i hallen.

Det aftales ved ankomst og der laves en faktura på hver båd med samlet pris, arbejde der skal udføres samt hvornår det er aftalt at arbejdet senest skal være færdiggjort.

Se en komplet liste over ydelser nedenfor.

 • Rengøring ved optagning

  Vi klarer diverse rengøringsopgaver efter optagning

 • Pleje ved optagning

  Vi klarer diverse plejeopgaver efter optagning

 • Pleje ved søsætning

  Vi klarer diverse plejeopgaver inden søsætning

Rengøring ved optagning

Har din båd ligget i vandet hele sommeren, er den ret beskidt i bunden når den tages op. Der sidder slim, rur, skaller og muslinger på bund og drev, som skal fjernes hurtigst muligt – ellers bliver det dobbelt arbejde.

Højtryksrensning af fribord og bund med fjernelse af rur, skaller og muslinger

DKK 500,-

Højtryksrensning over fribord (sommerens aflejringer)

DKK 500,-

Rengøring og oprydning indenbords (løse genstande lægges i poser)

DKK 500,-

Fjernelse af gul okker-kant i vandlinje

DKK 200,-

Pleje ved optagning

Ved optagning af båden for vinteren, er det vigtigt man får motorens kølesystem skyllet igennem og konserveret med køle væske. Det er ligeledes meget vigtigt at man får tjekket om der er vand i gearolien. Fryser det til is, kan det forårsage uoprettelig skade på drevet. Vandtank, varm-vands beholder, vandrør, vandhaner og eventuel toilet tank skal ligeledes tømmes eller tilføres frostvæske for vinteren.

Gennemskylning og konservering (blå kølervæske) af det udvendige kølesystem - pris pr. motor

DKK 500,-

Tjek af gearolie i drevet, inkl. foto af olieprøve - pris pr. drev

DKK 200,-

Tømning af friskvands system (inkl. varm-vands beholder, rør og vandhaner)

DKK 500,-

Konservering (rød kølervæske) af toilettank

DKK 200,-

Tømning af toilettank

DKK 1000,-

Pleje før søsætning

Båd og motor skal vedligeholdes, inden den nye sæson starter. Det er absolut billigst at få det gjort i løbet af vinteren, hvor båden står stille i hallen og der er god tid. Det bliver absolut også bedst, når tingene laves grundigt.

 • Polish og voksbehandling af fribord (fra vandlinje til fender liste) - pris pr. kvm. DKK 200,-
 • Ekstra grundig afrensning af fribord med matte skjolder (typisk for blå og sort) - pris pr. kvm. DKK 100,-
 • Ekstra grundig afrensning af fribord med matte skjolder (typisk for blå og sort) - pris pr. kvm. DKK 100,-
 • Polish og voks behandling over fenderliste (dæk + styrehus/hardtop) - pris pr. kvm. DKK 250,-
 • Tjek af olier, kølervæske og remme samt opstart af motor ved søsætning - pris pr. motor DKK 500,-
 • Andre vedligeholdelsesopgaver, ring og få et tilbud – tlf. 22705626 Få et tilbud
 • Udskiftning af impeller (køle vandpumpe) for udenbords motor - ekskl. impeller sæt pris DKK 900,-
 • Udskiftning af impeller (køle vandpumpe) for indenbords motor - ekskl. impeller sæt pris DKK 450,-
 • Motor olieskift (både inden- og udenbords motor) - ekskl. motorolie DKK 1000,-
 • Udskiftning af gearolie i drev (både inden- og udenbords motor) - ekskl. drevolie DKK 800,-
 • Udskiftning af anoder - pris pr. anode ekskl. anodens købspris DKK 50,-
 • Tjek af lukket kølesystem med opfyldning af køle væske (gult) - ekskl. kølevæske. DKK 300,-
 • Afrensning og sprøjtemaling (med antifouling maling) af drev under vandlinjen - pris. pr drev DKK 1000,-
 • Rensning og oliebehandling af teaktræs dæk - pris pr. kvm. DKK 250,-
 • Udtagning og op-fugning af sorte fuger i teaktræs dæk - pris pr. lb. meter DKK 300,-